forrás: www.bankweb.hu 

2019. július 1-től kiterjesztették a CSOK támogatás és kedvezményes hitel lehetőség igénybevételének körét. A 3%-os hitel már használt lakásra is felvehető, és 2 gyerekesek is kérhetik a kedvezményeket!

2015. július 1-től már használt lakásra, és már egy gyermek után is igényelhető a lakásépítési támogatás.

2016-ban pedig jött a CSOK kiterjesztése, a CSOK 10+10! Erre

2019-ben rátettek még egy lapáttal. Lássuk a  Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) részleteit.

A 2019-es családvédelmi akcióterv részletei:

 • Jelzáloghitel elengedése (2. gyermek születésekor 1 MFT, a 3.-nál 4 MFt, minden további gyermeknél 1-1 MFt forintot vállal át az állam a szülők meglévő lakáshiteléből)
 • Babaváró hitel
 • Személyi jövedelemadó fizetési mentesség (a 4 gyermekes anyák életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól)
 • 2,5 millió forint támogatás a nagycsaládosok autóvásárlására
 • Nagyszülői gyed és több bölcsődei férőhely
 • A falusi CSOK támogatás.

A CSOK támogatás részletei

A CSOK támogatás új és használt lakás/ház vásárlása és építése esetén is igényelhető.

Nézzük, hogy mennyi lehet a támogatás maximális mértéke gyermekszám és a lakás alapterülete szerinti megosztásban:

Gyermekek száma Új lakás vásárlás Használt lakás vásárlás
Igényelhető támogatás Minimum hasznos alapterület Igényelhető támogatás Minimum hasznos alapterület
Lakás Egylakásos lakóépület
1 gyermek 600.000,- Ft 40 m2 70 m2 600.000,- Ft 40 m2
2 gyermek 2.600.000,- Ft 50 m2 80 m2 1.430.000,- Ft 50 m2
3 gyermek 10.000.000,- Ft 60 m2 90 m2 2.200.000,- Ft 60 m2
4 vagy több gyermek 10.000.000,- Ft 60 m2 90 m2 2.750.000,- Ft 70 m2

Amennyiben az igénylő már korábban vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, úgy a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg még igényelhető. A támogatás összegének meghatározásakor az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket, valamint a 12. hetet betöltött magzatot kell figyelembe venni.

Állami kamattámogatott hitel a CSOK mellé

A Családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő többgyermekes családok a támogatással egyidőben kamattámogatásra is jogosultak. A hitel futamidejének végéig, de maximum 25 évig államilag támogatott lakáshitelt igényelhetnek, amelynek kamattámogatással csökkentett mértéke jelenleg évi 3%.

Gyermekek száma Új és használt lakás vásárláshoz
Igényelhető kölcsönösszeg Futamidő Minimum hasznos alapterület
Lakás Egylakásos lakóépület
2 gyermek 1.000.000 – 10.000.000 Ft 60-300 hónap 50 m2 80 m2
3 vagy több gyermek  1.000.000 -15.000.000 Ft 60 m2 90 m2

Hasznos alapterületnek számít a lakás fűthető helyiségei alapterületének összege, ide nem értve az erkély, a loggia, a terasz, a tornác, a tároló helyiség, a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.


A CSOK támogatás igénylésének legfontosabb feltételei:

 • Gyermeket nevelő, vagy gyermeket vállaló nagykorú magyar állampolgárok igényelhetik
 • Amennyiben az igénylőnek van házastársa, élettársa, a támogatást csak együtt igényelhetik, és mindketten támogatott személlyé válnak.
 • Nem veheti igénybe a támogatást az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az általa igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésére köteleztek.
 • Az igénylő büntetlen előéletű kell, hogy legyen.
 • Az igénylőnek nem lehet köztartozása.
 • Az igénylőnek társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie.
 • A megvásárolt ingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, házastársak/élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Az eladó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban.
 • A támogatott személynek vállalnia kell, hogy ő és támogatott gyermeke a támogatás folyósítását követő 10 évig életvitelszerűen a megvásárolt ingatlanban lakik.
 • A támogatási szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az ingatlanra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Ezen időszakra az ingatlanra nem lehet haszonélvezeti jogot vagy használati jogot alapítani.
 • Az ingatlanra lakásbiztosítás megkötése kötelező legalább a támogatás összegének erejéig, és az állam jelzálogjogának, elidegenítési és terhelési tilalmának fennállásáig.

Különös feltételek használt lakás vásárlása esetén:

 • A lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió Ft-ot.
 • Amennyiben volt 5 éven belül eladott lakása az igénylőnek, annak vételárát fel kell használni az új ingatlan vásárlásához.

Különös feltételek új lakás vásárlása esetén:

 • Új lakás vásárlása abban az esetben finanszírozható CSOK-kal, ha már rendelkezik használatbavételi engedéllyel, vagy amennyiben igényléskor még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel, úgy a támogatás kifizetésének feltétele a használatbavételi engedély bemutatása.

Mi számít új lakásnak?

2008. július 1-jén vagy később kiadott építési engedéllyel rendelkező összkomfortos lakás, amely a kérelem benyújtásának időpontjában használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik.

Fontos, hogy az ügyintézés során az egyes lépéseket, határidőket tartsuk be!

A támogatást vásárlásnál a vételár részeként utalják, építésnél és bővítésnél pedig szakaszosan, a munkálatok előrehaladtával, és csak akkor, ha az önerő már felhasználásra került!

Hol lehet a támogatást igényelni?

A támogatást bármelyik banknál igényelhetjük, ahol foglalkoznak a CSOK ügyintézésével (nem kötelező nekik).  Lehet igényelni csak a támogatást is, de hitel is felvehető a lakás cél megvalósításához. Ha nem kérünk hitelt, akkor az elbírálásnak van díja. Felmerül továbbá az értékbecslés, valamint az egyes helyszíni szemlék (építés, bővítés esetén) is díjkötelesek. Ezen kívül a támogatás összegének 1,5%-a, maximum 30 000 Ft lehet a bírálat díja. Ha hitelt is kérünk, akkor a fenti bírálati díj nem számítható fel!

Ekkor csak abban az esetben kapjuk meg a támogatást, ha a bank hitelképesnek minősített minket.

Mikor kell a támogatást visszafizetni?

Ha a gyermekvállalás nem vagy csak részben teljesül, akkor a támogatást vissza kell fizetni:

 • A kapott megelőlegező CSOK összegéből ki kell vonni a gyermekvállalási határidő lejáratakor meglévő gyermekek után járó támogatás összegét,
 • Amennyiben a meglévő gyermekek száma a teljesítési határidő lejáratakor kettőnél kevesebb, akkor a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni.
 • A megelőlegező CSOK összegét késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, a határidő leteltét követő 60 napon belül.

Tehát nem érdemes könnyelműen felvenni a CSOK kedvezményes hitelt, mert ha később nem tudjuk teljesíteni vállalásunkat, akkor az komolyabb teher lesz, mint előre gondolnánk. A késedelmi kamat mértéke: a 10 millió Ft-os összeget az alapkamat ötszörösére rúgó késedelmi kamattal kell visszafizetni.

Jelzáloghitel elengedése

A lakáscélú jelzáloghitelek törlesztésénél is módosítást hoz a családvédelmi program: a második gyermek születésekor 1 millió forintot, a harmadik gyermek születésekor 4 millió forintot, minden további gyermek születésekor pedig 1-1 millió forintot átvállal az állam a szülők meglévő jelzáloghiteléből. Ez a kedvezmény nemcsak a CSOK hitelre vonatkozik, hanem más meglévő jelzáloghitelekre is – így a devizahitelekre is.